دستگاه بلوک زن دستی TG 300 B


دستگاه بلوک زن دستی TG 300 B

 

  • دستگاه بلوک زن دستی  با ورق فریم قالب آن 6 میلی متر و گلهای قالب با ورق 3میلی متر.
  • شاسی بلوک زن با قوطی4 و نبشی با شماره 5می باشد.
  • موتور تک اسب3000 جهت ویبره قالب بلوک زن.
  • میل ترانس ویبره  بلوک زن 25 با 3 لنگ چودنی و دو یاتاقانه.
  • با تولید هر شیفت کاری 900-700عدد بلوک می باشد.
  • دستگاه بلوک زندستی تک موتور با تولید بسیار ساده و راه اندازی آن با هزینه بسیار کم صورت می گیرد و تولید بلوک با دستگاه بلوک زنی دستی را در زمینی که تنها قلطک خورده سخت شود انجام می دهند و بلوک آن دستگاه  بلوک زن با کیفیتی خوبی برخوردار است که تنها دارای یک موتور جهت حرکت میل لنگ ویبره است و حرکت دستگاه با حل دادن دستی است.
  • نحوه تولید آن به این صورت است که ابتدا ملات را با فرغون داخل قالب ریخته و همراه با ویبره ملات را در قالب پارو زده و بعد از این عمل چند بار سنبه را بر روی قالب کوبیده و سپس قالب را بالا اورده و دستگاه را جلو کشیده و این کار را تکرار می کنیم.
  • قالب بلوک شامل فریم گل وسط قالب و سینی و سنبه یا همان چکش است,گل با حفره های وسط قالب بلوک گل گفته می شود و این قطعه به چند نام شناخته شده است مانند خانه یا کوزه

محصولات